حصار زنجان بهداشت امکانات بیمارستان

حصار: زنجان بهداشت امکانات بیمارستان علوم پزشکی رونمایی زنجان بهداشت و درمان

قیمت مرغ به ۸۲۵۰ تومان کم کردن یافت

قیمت هر کیلوگرم مرغ در سطح خرده فروشی پایتخت کشور عزیزمان ایران که به مرز ۹۰۰۰ تومان در اوایل هفته رسیده بود امروز کم کردن یافت و به ۸۲۵۰ تومان رسید. ..

ادامه مطلب

قطع یارانه‌ها مساوی با از بین بردن فقر مطلق؟

هفت سال بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بیش از 76 میلیون ایرانی در فهرست یارانه بگیران قرار دارند. بنا به گفته کارشناسان تصمیم دولت به از بین برد..

ادامه مطلب