حصار زنجان بهداشت امکانات بیمارستان

حصار: زنجان بهداشت امکانات بیمارستان علوم پزشکی رونمایی زنجان بهداشت و درمان

گت بلاگز اخبار حوادث قتل به خاطر پیشنهاد بی‌شرمانه یک دوست

همیشه جهت کشیدن شیشه با دوستانمان به منزل او ‌می‌رفتیم. روز اتفاق کامران با یکی از دوستانمان به نام مسعود درگیری لفظی پیدا کرد، بعد از آن کامران به دستشویی رفت،

قتل به خاطر پیشنهاد بی‌شرمانه یک دوست

قتل به خاطر پیشنهاد بی شرمانه یک دوست

عبارات مهم : بنزین

همیشه جهت کشیدن شیشه با دوستانمان به منزل او می رفتیم. روز اتفاق کامران با یکی از دوستانمان به نام مسعود درگیری لفظی پیدا کرد، بعد از آن کامران به دستشویی رفت، چند دقیقه بعد مسعود بطری بنزینی را که روی اُپن آشپزخانه بود، برداشت و به طرف دستشویی رفت، در آن را باز کرد و مقداری بنزین روی کامران پاشید و به او گفت دیگر به من کاری نداشته باش.

چندی پیش به مأموران خبر رسید مردی در منزلش واقع در سعادت آباد آتش گرفته و جان خود را از دست داده هست. با اعلام این خبر مأموران در محل حاضر شدند.

قتل به خاطر پیشنهاد بی‌شرمانه یک دوست

آنها در تحقیقات اولیه متوجه شدند مقتول مرد مجردی به نام کامران هست. آنها همچنین متوجه شدند وقت اتفاق سه نفر از دوستان این مرد در منزل او بودند. سرایدار ساختمان در همین مورد به مأموران گفت: روز اتفاق سه مرد که قبلا هم به منزل کامران آمده بودند، از منزل او خارج شدند و به من اطلاع دادند منزل کامران آتش گرفته است و از ساختمان خارج شدند.

با به دست آمدن این اطلاعات، کارآگاهان توانستند یکی از آنها را که امیر نام داشت، شناسایی و بازجویی کنند. او به کارآگاهان جنایی گفت: خیلی وقت است که کامران را می شناسم.

همیشه جهت کشیدن شیشه با دوستانمان به منزل او ‌می‌رفتیم. روز اتفاق کامران با یکی از دوستانمان به نام مسعود درگیری لفظی پیدا کرد، بعد از آن کامران به دستشویی رفت،

همیشه جهت کشیدن شیشه با دوستانمان به منزل او می رفتیم. روز اتفاق کامران با یکی از دوستانمان به نام مسعود درگیری لفظی پیدا کرد، بعد از آن کامران به دستشویی رفت، چند دقیقه بعد مسعود بطری بنزینی را که روی اُپن آشپزخانه بود، برداشت و به طرف دستشویی رفت، در آن را باز کرد و مقداری بنزین روی کامران پاشید و به او گفت دیگر به من کاری نداشته باش. در همین حین دوست دیگرمان- معین- خواست بطری را از او بگیرد ولی بنزین بیشتری روی کامران پاشیده شد.

ناگهان کامران که در حال کشیدن مواد بود، آتش گرفت. حتی مسعود و معین هم آسیب دیدند. خیلی ترسیدیم؛ محل را ترک کردیم و عنوان را با سرایدار ساختمان در میان گذاشتیم. کارآگاهان با به دست آمدن این اطلاعات، مسعود و معین را بازداشت و بازجویی کردند؛ آنها نیز حرف های امیر را تأیید کردند.

به این ترتیب با توجه به شکایت اولیای دم و سایر مدارک موجود در پرونده، کیفرخواست علیه متهمان صادر شد و پرونده جهت پیگیری در اختیار شعبه دوم دادگاه کیفری قرار گرفت.

قتل به خاطر پیشنهاد بی‌شرمانه یک دوست

مسعود بعد از قرائت کیفرخواست در جایگاه خاص ایستاد و گفت: قصد کشتن کامران را نداشتم. فقط می خواستم او را بترسانم تا دیگر به من آسیبی نرساند. کامران روز اتفاق می خواست من را آزار بدهد. عنوان را با معین در میان گذاشتم و او به من گفت کامران را بترسانم تا دیگر کاری به من نداشته باشد. زمانی که بنزین را روی او ریختم، نمی دانستم فندک در دست دارد و ممکن است آتش بگیرد.

با آخر گفته های اولیای دم و متهمان، قضات جهت صدور رأی وارد شور شدند.

همیشه جهت کشیدن شیشه با دوستانمان به منزل او ‌می‌رفتیم. روز اتفاق کامران با یکی از دوستانمان به نام مسعود درگیری لفظی پیدا کرد، بعد از آن کامران به دستشویی رفت،

ایلنا

واژه های کلیدی: بنزین | دستشویی | ساختمان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs