حصار زنجان بهداشت امکانات بیمارستان

حصار: زنجان بهداشت امکانات بیمارستان علوم پزشکی رونمایی زنجان بهداشت و درمان

گت بلاگز اخبار حوادث ٥ سال ابهام در پرونده قتل مرموز دانشجوی ممتاز

٥ سال تلاش پلیس جهت روشن شدن قتل دانشجوی فوق لیسانس بی نتیجه ماند و درنهایت خانواده این پسر، از دادگاه کیفری تقاضای پرداخت دیه از بیت المال را کردند. این پسرج

٥ سال ابهام در پرونده قتل مرموز دانشجوی ممتاز

٥ سال ابهام در پرونده قتل مرموز دانشجوی ممتاز

عبارات مهم : ماشین

قضات دادگاه کیفری حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر کردند

٥ سال تلاش پلیس جهت روشن شدن قتل دانشجوی فوق لیسانس بی نتیجه ماند و درنهایت خانواده این پسر، از دادگاه کیفری تقاضای پرداخت دیه از بیت المال را کردند. این پسرجوان که به نحوه مرموزی درخیابان با آثار چاقو روی بدنش راه می رفت، با یک ماشین تصادف کرد و جان خود را از دست داد. از آن وقت تا الان هیچ کس نتوانست راز آثار چاقو روی بدن این دانشجو را فاش کند. جهت همین دادگاه نیز حکم به پرداخت دیه از صندوق بیت المال را صادر کرد.

٥ سال ابهام در پرونده قتل مرموز دانشجوی ممتاز

روز پنجم مردادماه سال ٩١ بود که تصادف یک خودروی ٢٠٦ با یک عابرپیاده درخیابان آفریقا به ماموران پلیس گزارش شد. بلافاصله ماموران نیز جهت بررسی عنوان راهی محل اتفاق شدند. تحقیقات نخست نشان داد که دخترجوانی با یک پسرجوان درخیابان تصادف کرده و بعد ازبرخورد با این پسر، او را به بیمارستان انتقال یافته کرده است.

وقتی ماموران به بیمارستان رفتند، خبر رسید که پسرجوان جان خود را از دست داده هست، ولی هنوز ماموران پلیس نمی دانستند که قرار است پرونده جنایی مبهمی پیش روی آنها قرار بگیرد تا این که پزشکان متوجه آثار چاقوخوردگی های عمیق روی بدن پسرجوان شدند، جهت همین جسد او را جهت روشن شدن علت فوت به پزشکی قانونی فرستادند. پلیس در ابتدا دخترجوان را که باعث فوت این پسر شده است بود، دستگیر کرد. این دختر دربازجویی ها گفت: «درخیابان آفریقا به همراه مادرم درحال عبور بودم. من پشت فرمان نشسته بودم. درخیابان آفریقا ترافیک بود، جهت همین سرعت بالایی نداشتم. ناگهان یک پسرجوان را دیدم که آثار خون روی لباسش نمایان بود و تلوتلو می خورد.

٥ سال تلاش پلیس جهت روشن شدن قتل دانشجوی فوق لیسانس بی نتیجه ماند و درنهایت خانواده این پسر، از دادگاه کیفری تقاضای پرداخت دیه از بیت المال را کردند. این پسرج

او بی حال بود که برابر خودروام پرید. من هم نتوانستم ماشین را کنترل کنم، جهت همین به او برخورد کردم ولی خیلی شدید نبود و خودروام به آرامی به این پسر برخورد کرد. من که ترسیده بودم، همان لحظه ترمز کردم و از ماشین پیاده شدم. پسرجوان بیهوش شده است بود. من هم بلافاصله با پلیس١١٠ تماس گرفتم و او را به بیمارستان رساندم، ولی او جان خودش را از دست داد. من این پسر را نمی شناختم و از جای چاقوخوردگی های روی بدن پسرجوان بی اطلاع هستم.»

تحقیقات بعدی پلیس نشان داد که این پسرجوان به نام فرشاد، دانشجوی فوق لیسانس بوده و ازشهرستان به پایتخت کشور عزیزمان ایران آمده بود. فرشاد به همراه همکلاسی اش درخانه اجاره ای زندگی می کرد و درس می خواند. جهت همین پلیس به سراغ هم منزل ای او رفت، این پسرجوان نیز دربازجویی ها به پلیس گفت: «فرشاد دانشجوی ممتاز بود و مرتب درس می خواند. با کسی اختلاف نداشت و سرش به کتاب و درس هایش گرم بود. دراین مدت ندیدم حتی با کسی دعوا کند. او درسش خیلی خوب بود و هر لحظه شاگرد ممتاز می شد. آخرین بار هم صبح سریع جهت رفتن به کوه ازخانه خارج شد ولی دیگر برنگشت تا این که دو روز بعد پلیس با من تماس گرفت و گفت، فرشاد مرده هست. هنوز هم باورم نمی شود و نمی دانم آیا چاقو خورده است.»

با این اظهارات، بعد ازگذشت مدتی، کمیسیون ٣نفره پزشکی قانونی درگزارشی علت فوت فرشاد را تصادف با ماشین اعلام کرد. جهت همین دخترجوان بار دیگر تحت بازجویی قرار گرفت، ولی این نظریه را رد کرد و بازهم خودش را بی گناه خواند. او به پلیس گفت: «وقتی پسرجوان را دیدم به خاطر چاقوخوردگی درحال بیهوش شدن بود، هنگامی که به خودروی من برخورد کرد، تصادفمان آن قدر شدید نبود که بخواهد باعث مرگش بشود.» به همین علت پرونده جهت بررسی دوباره به کمیسیون ٥نفره پزشکی قانونی فرستاده شد .

٥ سال ابهام در پرونده قتل مرموز دانشجوی ممتاز

این بار ٥ کارشناس پزشکی قانونی دربررسی دوباره پرونده علت فوت پسر دانشجو را خونریزی داخلی ناشی از اصابت چاقو اعلام کردند. جهت همین دخترجوان از اتهام قتل غیرعمدی فرشاد تبرئه شد.

پلیس نیز تجسس های خود را جهت شناسایی قاتل پسرجوان شروع کرد ولی تحقیقات پلیس جهت یافتن اثری از عاملان قتل این پسر بی نتیجه ماند. ٥ سال از این ماجرا گذشت تا این که اولیای دم درخواست دریافت دیه از بیت المال را مطرح کردند. به همین علت پرونده جهت پیگیری به این درخواست به دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران فرستاده شد. صبح دیروز قضات شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی به این پرونده پیگیری کردند. دراین جلسه خانواده فرشاد به هیأت قضائی گفتند: «پسرمان جهت تحصیل به پایتخت کشور عزیزمان ایران آمده بود ولی بی علت کشته شد. ٥ سال است که منتظریم ردی از قاتلش به دست بیاید. می خواستیم بدانیم آیا پسرمان را کشته هست، ولی هیچ ردی از قتل یا قاتلان او به دست نیامد. به همین خاطر می خواهیم دیه او از صندوق بیت المال پرداخت شود.»

٥ سال تلاش پلیس جهت روشن شدن قتل دانشجوی فوق لیسانس بی نتیجه ماند و درنهایت خانواده این پسر، از دادگاه کیفری تقاضای پرداخت دیه از بیت المال را کردند. این پسرج

درپایان این جلسه نیز هیأت قضائی وارد شور شدند و درنهایت حکم به پرداخت دیه از صندوق بیت المال را صادر کردند.

واژه های کلیدی: ماشین | پرونده | دادگاه | بیت المال | پرداخت دیه | پرونده قتل | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs