حصار زنجان بهداشت امکانات بیمارستان

حصار: زنجان بهداشت امکانات بیمارستان علوم پزشکی رونمایی زنجان بهداشت و درمان

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی دفع پشه‌های ناقل مالاریا با نانو لارو کش گیاهی

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی پایتخت کشور عزیزمان ایران از اسانس گیاه “ترخون نانو امولسیونی” به عنوان سم گیاهی جهت از بین بردن لاروهای ناقل مالاریا استفاده کردند

دفع پشه‌های ناقل مالاریا با نانو لارو کش گیاهی

دفع پشه های ناقل مالاریا با نانو لارو کش گیاهی

عبارات مهم : ایران

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی پایتخت کشور عزیزمان ایران از اسانس گیاه “ترخون نانو امولسیونی” به عنوان سم گیاهی جهت از بین بردن لاروهای ناقل مالاریا استفاده کردند که به گفته آنها در شرایط میدانی شبیه سازی شده است دوام خاصیت آن 9 روز بوده است.

به گزارش ایسنا، بیماری های قابل انتقال به وسیله پشه هایی نظیر مالاریا، تب زرد و زیکا سالیانه باعث فوت بسیاری از افراد در سراسر دنیا می شوند و این در حالی است که درمان مالاریا هزینه های قابل توجهی را جهت افراد و دولت ها به بار می آورد.

دفع پشه‌های ناقل مالاریا با نانو لارو کش گیاهی

تنها در سال 2014، کمک مالی بین المللی جهت کنترل مالاریا در سراسر جهان، 1.9 میلیارد دلار آمریکا بوده است و از طرفی براساس گزارش شرکت بهداشت جهانی(WHO)، دو میلیارد نفر در دنیا در مناطق پرخطری زندگی می کنند که احتمال مبتلا شدن به مالاریا بیش از یک نفر در 1000 نفر است.

بر این اساس محققان دانشگاه علوم پزشکی پایتخت کشور عزیزمان ایران با استفاده از اسانس گیاه “ترخون نانو امولسیومی” جهت از بین بردن لاروهای ناقل مالاریا استفاده کردند.

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی پایتخت کشور عزیزمان ایران از اسانس گیاه “ترخون نانو امولسیونی” به عنوان سم گیاهی جهت از بین بردن لاروهای ناقل مالاریا استفاده کردند

دکتر محمود اصانلو دانش آموخته دکتری تخصصی نانوفناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی پایتخت کشور عزیزمان ایران و از محققان این طرح استفاده مداوم از سموم صنعتی را موحب بروز مقاومت در بسیاری از پشه ها و نیز آلودگی های زیست محیطی دانست، گفت: لارو کش های گیاهی جایگزین های مطلوبی جهت این سموم به شمار می روند. به همین علت در این پژوهش تلاش شد تا به کمک فناوری نانو و با بررسی عصاره گیاه های متفاوت نانو لارو کشی در این زمینه تهیه کنیم.

وی با بیان اینکه در این پژوهش تمرکز مهم بر روی لاروهای مهم ناقل بیماری مالاریا در کشور عزیزمان ایران بوده هست، اظهار کرد: لارو ناقل بیماری مالاریا در کشور عزیزمان ایران “آنوفل استفنسی” (Anopheles stephensi) است و اینگونه همچنین ناقل مهم بیماری مالاریا در شبه جزیره عربستان، شبه قاره هند و افغانستان وجود دارد.

اصانلو در ادامه گفت: نتیجه این طرح در صنایع تهیه سموم حشره کش و آفت کش قابل استفاده است و به نوعی در صورت تجاری سازی، نیاز کشور از واردات از بین بردن می شود.

دفع پشه‌های ناقل مالاریا با نانو لارو کش گیاهی

این محقق یادآور شد: توصیه قابل توجه در مورد این حشره کش آن است که با عوض کردن گروه نشانه یعنی حشره مورد مطالعه، می توان بر حسب نیاز هرگونه سم گیاهی را بر علیه حشرات مهم به لحاظ بهداشتی و یا آفات کشاورزی تهیه کرد.

وی با اشاره به مقایسه عملکرد نانولاروکش نهایی ساخته شده است با نمونه های عادی خاطر نشان کرد: با کپسوله کردن اسانس گیاه درون نانوذرات کیتوزان، کارایی لاروکشی آنها به نحو چشمگیری زیاد کردن می یابد. اسانس فرموله شده است در شرایط شبیه سازی شده است میدانی در غلظتppm 31 لاروکشی کامل دارد، حال آنکه این عدد جهت عصاره فرموله نشده ppm 80 است.

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی پایتخت کشور عزیزمان ایران از اسانس گیاه “ترخون نانو امولسیونی” به عنوان سم گیاهی جهت از بین بردن لاروهای ناقل مالاریا استفاده کردند

به گفته این محقق طول مدت دوره لاروی پشه ها، 8 تا 10 روز است از این رو هر چه دوام خاصیت لاروکشی زیاد باشد، تعداد دفعات سم پاشی کم کردن می یابد.

اصانلو همچنین یادآور شد: از آنجا که دوام خاصیت لاروکشی نانوفرمولاسیون نهایی 4.5 برابر اسانس فرموله نشده هست، لذا به همین مقدار در هزینه، نیروی انسانی و نیز وقت سم پاشی صرفه جویی می شود. در واقع دوام خاصیت لاروکشی در شرایط شبیه سازی شده است میدانی جهت نانوفرمولاسیون تهیه شده است به 9 روز زیاد کردن یافت، ولی این مقدار جهت اسانس فرموله نشده فقط 2 روز است.

دفع پشه‌های ناقل مالاریا با نانو لارو کش گیاهی

از این طرح اختراعی با عنوان «نانوکپسول های حاوی اسانس ترخون با اثر لاروکشی بلند مدت بر علیه آنوفل استفنسی» و با شماره 91547 در مرکز مالکیت های معنوی ثبت شده است است.

این تحقیقات از سوی دکتر محمود اوصانلو دانش آموخته ، دکتر امیر امانی، دکتر محمد مهدی صداقت و دکتر حسن سرشتی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی پایتخت کشور عزیزمان ایران اجرایی شده است ونتایج مربوط به بخش نانوامولسیون در مجله Industrial Crops & Products با ضریب تأثیر 3.181 انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: ایران | پزشکی | بیماری | استفاده | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs