حصار زنجان بهداشت امکانات بیمارستان

حصار: زنجان بهداشت امکانات بیمارستان علوم پزشکی رونمایی زنجان بهداشت و درمان

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات پله انسان خودخواهی است / تورام

به گزارش ایسنا و به نقل از elsport، لیلیان تورام ستاره سابق فوتبال فرانسه به انتقاد از پله اسطوره برزیل پرداخت. او گفت: این همه تصویر العمل نسبت به نژادپرستی به

پله انسان خودخواهی است / تورام

تورام: پله انسان خودخواهی است

عبارات مهم : برزیل

ستاره سابق فوتبال فرانسه، اسطوره فوتبال برزیل را به خودخواهی متهم کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از elsport، لیلیان تورام ستاره سابق فوتبال فرانسه به انتقاد از پله اسطوره برزیل پرداخت. او گفت: این همه تصویر العمل نسبت به نژادپرستی به گوش می رسد ولی پله به عنوان یک رنگین پوست هرگز به چنین عنوان مهمی تصویر العمل نشان نداده هست. به نظر می رسد که او روح والایی ندارد.

تورام ادامه داد: به نظر می رسد پله انسان خودخواهی هست. او باید روحیه جوانمردی از خود نشان دهد.

پله انسان خودخواهی است / تورام

واژه های کلیدی: برزیل | تصویر | ستاره | اسطوره | فوتبال | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs