حصار زنجان بهداشت امکانات بیمارستان

حصار: زنجان بهداشت امکانات بیمارستان علوم پزشکی رونمایی زنجان بهداشت و درمان

گت بلاگز اخبار گوناگون عکس ، سیلی که اینترنت را گرفت

به گزارش گروه تحریریه سایت، باران شدیدی که در کیوبک کانادا اتفاق افتاده بود، باعث شده است است تا این منزل مانده در بین آب های سیل سوژه عکاس ها شود و تصویر های

عکس ، سیلی که اینترنت را گرفت

سیلی که اینترنت را گرفت /عکس

عبارات مهم : تصویر

سیل کانادا باعث شد تا این سوژه اینترنت را فرا بگیرد..

به گزارش گروه تحریریه سایت، باران شدیدی که در کیوبک کانادا اتفاق افتاده بود، باعث شده است است تا این منزل مانده در بین آب های سیل سوژه عکاس ها شود و تصویر های آن در اینترنت منتشر شود.

عکس ، سیلی که اینترنت را گرفت

واژه های کلیدی: تصویر | کانادا | اینترنت | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs