حصار زنجان بهداشت امکانات بیمارستان

حصار: زنجان بهداشت امکانات بیمارستان علوم پزشکی رونمایی زنجان بهداشت و درمان

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر) + هوشمندان فرازمینی چه شکلی هستند؟ (

اخترشناسان می‌گویند بیگانه‌ها باید دید دوچشمی، دست‌هایی جهت گرفتن و نگه‌داشتن ابزارها و زبانی جهت ارتباط داشته باشند. آن‌ها باید ساکن اعماق آب‌ها باشند؛ بنابرای

تصاویر) + هوشمندان فرازمینی چه شکلی هستند؟ (

هوشمندان فرازمینی چه شکلی هستند؟ (+تصاویر)

عبارات مهم : سیاره

اخترشناسان می گویند بیگانه ها باید دید دوچشمی، دست هایی جهت گرفتن و نگه داشتن ابزارها و زبانی جهت ارتباط داشته باشند. آن ها باید ساکن اعماق آب ها باشند؛ بنابراین احتمالا شبیه به اختاپوس هایی هوشمند خواهند بود.

به گزارش خبرآنلاین، «میچیو کاکو» فیزیکدان آشنا شده است ی آمریکایی ژاپنی تبار در کتاب «آینده انسانیت» می نویسد: «فناوری های تازه می توانند ما را به جایی ورای جست وجوی سیارات و ستاره ها بکشانند. آن ها ما را به سمت ارتباط با حیات بیگانه سوق خواهند داد».

تصاویر) + هوشمندان فرازمینی چه شکلی هستند؟ (

شرح عکس: میچیو کاکو
بر اساس محاسبات کاکو، یکی از هر ۵ ستاره موجود در کهکشان راه شیری سیاره ای زمین مانند در اطراف خود دارد که به دور آن می چرخد. بر مبنای این محاسبه باید حدود ۲۰ میلیارد سیاره زمین مانند تنها در کهکشان خودمان داشته باشیم. البته وجود حیات در هر سیاره به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. به عنوان مثال این سیاره به همسایه ای با بزرگی مشتری نیاز دارد تا از آن در برابر شهاب سنگ ها و زباله های فضایی محافظت کند و هم چنین نیازمند قمری است که بتواند جایگاه آن را در فضا تثبیت کند.

در حال حاضر، پروژه ستی (SETI، جست وجوی هوش فرازمینی) به کمک ۴۲ رادیوتلسکوپ قدرتمند، میلیون ها ستاره کهکشانمان را اسکن می کند و امواج رادیویی آن ها را جهت یافتن ارتباطات احتمالی بیگانگان فرازمینی می کاود.

«ست شوستاک» که یکی از محققان ستی هست، می گوید: «شرط می بندم که تا سال ۲۰۳۵ (۱۴۱۴) به اطلاعات باارزشی راجع به حیات فرازمینی دست پیدا خواهیم کرد. من محققم و باید خوش بین باشم، می دانم که انقلابی در راه است».

اما اگر تلاش های بشر جهت ارتباط با بیگانگان به نتیجه برسد، با چه موجوداتی روبه رو خواهیم شد؟

کاکو جهت پاسخ به این پرسش به سراغ اخترزیست شناسان رفته هست، محققانی که روی حیات فرازمینی در زیست بوم هایی متفاوت تحقیق می کنند و بر اساس پژوهش های آنان، ۳ مشخصه بنیادی را جهت بیگانگان تعریف کرده است:

۱- بیگانگان نیز مانند انسان، باید دید دوچشمی داشته باشند. این دید است که می تواند تشخیص اجسام سه بعدی و تخمین فاصله را که جهت شکارچیان حیاتی هست، امکان پذیر سازد. این فرض را بپذیریم که بیگانگان باهوش فضایی می توانند نوادگان شکارچیانی باشند که جهت ادامه حیات خود به دنبال کردن شکار و خوردن آن متکی بوده اند. شکارچی بودن اجداد این مخلوقات به معنی تهاجمی بودن آن ها نیست؛ با این حال احتیاط شرط عقل است.

۲- این بیگانگان باید انگشت شستی داشته باشند که رو به انگشت های دیگر حرکت کند و امکان گرفتن و نگه داشتن شکار یا ابزارهای موردنیاز آن ها را فراهم کند. بدون خلق ابزارهای پیچیده و استفاده از آن ها، ارتباط برقرار کردن با دیگر موجودات به خصوص در ابعاد کیهانی غیرممکن خواهد بود.

۳- این موجودات فرازمینی باید زبان و الفبایی داشته باشند که به کمک آن، اطلاعات باارزش را نسل به نسل انتقال یافته و آن ها را حفظ کنند.

شرح عکس: در فیلم ورود (Arrival)، هوشمندان فرازمینی از الفبایی عجیب و پیشرفته جهت ارتباط برقرار کردن استفاده می کنند.

کاکو علاوه بر این فرض می کند که بسیاری از بیگانگان فرازمینی، ساکن قمرها یا سیاراتی پوشیده از یخ هستند و حیات، جایی در اعماق گرم تر آب های آن ها جریان دارد. او به سراغ آبزیان زمین می رود تا نمونه ای با دید دوچشمی و توانایی گرفتن و نگه داشتن شکار پیدا کند. کاکو می نویسد نزدیک ترین آبزی به تصویری که داریم، اختاپوس هست. سرپایان بیش از ۱۶۵ میلیون سال است که در آب های روی زمین زندگی می کنند و از میان سه شرطی که در اوج اشاره شد، فقط شرط «حرف زدن» را ندارند.

اخترشناسان می‌گویند بیگانه‌ها باید دید دوچشمی، دست‌هایی جهت گرفتن و نگه‌داشتن ابزارها و زبانی جهت ارتباط داشته باشند. آن‌ها باید ساکن اعماق آب‌ها باشند؛ بنابرای

اختاپوس ها شاید بتوانند در سیارات دیگر و در شرایط محیطی متفاوت، زبانی مخصوص به خود داشته باشند. کسی نمی داند اگر شرایط آب وهوایی زمین هم به شکل غیرقابل تصوری عوض کردن پیدا کند، آن ها زبان باز خواهند کرد یا نه!

کاکو می نویسد: «در سیاره ای دوردست و در شرایط اقلیمی بسیار متفاوت، جانوری شبیه به اختاپوس را در نظر بگیرید که با استفاده از زبانی مشتمل بر سوت و صداهای دیگر، همنوعانش را به شکار دسته جمعی دعوت می کند. به نظر می رسد حتی روی زمین هم فرگشت بتواند در آینده ای دور، اختاپوس ها را به موجودات باهوش تری بدل کند. می بینید که ظهور اختاپوس های هوشمند چندان هم دور از ذهن نیست».

شرح عکس: نمایی از هوشمند فرازمینی ساکن در قمر یوروپا، فیلم علمی تخیلی «گزارش یوروپا»

اگر مفروضات کاکو درست باشد، شاید روزی برسد که اختاپوس هایی هوشمند به زمین پا بگذارند و چیزی شبیه به آنچه در فیلم های علمی تخیلی «گزارش یوروپا» (Europa Report, 2013) یا «ورود» (Arrival, 2016) تماشا کرده ایم.

تصاویر) + هوشمندان فرازمینی چه شکلی هستند؟ (

واژه های کلیدی: سیاره | هوشمند | ارتباط | اخبار گوناگون

تصاویر) + هوشمندان فرازمینی چه شکلی هستند؟ (

تصاویر) + هوشمندان فرازمینی چه شکلی هستند؟ (

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs